Vaccineren

Algemene informatie over vaccineren

Door  vaccinatie  beschermt u uw huisdier tegen belangrijke ziekten. Na het geven van een vaccinatie middels injectie of in sommige gevallen met druppels wordt het immuunsysteem van uw huisdier aangezet om antilichamen en speciale afweercellen aan te maken. Door deze reactie is uw huisdier in staat om  ziekteverwekkers effectief aan te pakken. Uw huisdier zal dan niet meer ziek kunnen worden door deze ziekteverwekkers. Een vaccinatie werkt echter maar een bepaalde tijd beschermend. Om de afweer op niveau te houden moet in het algemeen een jaarlijkse her-vaccinatie worden toegediend.

Dokter Wraf vaccineert standaard tegen de belangrijkste ziekteverwekkers. Bovendien biedt Dokter Wraf speciale vaccinaties aan tegen bijzondere ziekteverwekkers. Bijvoorbeeld voordat het dier in een dierenpension gaat of wanneer u met uw huisdier op reis naar het buitenland gaat.Dierenpensions eisen vaak een vaccinatie-bewijs tegen kennelkoorts.

De gezondheid van het dier

Voorafgaande aan een vaccinatie is het belangrijk om de gezondheidstoestand van het dier na te gaan. Mocht uw huisdier niet gezond zijn dan kan bij vaccinatie  geen goede immuunrespons  ontstaan en/of reeds  in uw huisdier sluimerende ziekten kunnen gaan doorbreken. Ook bepaalde medicijnen kunnen  invloed hebben op het effect van de vaccinatie. Daarom vraagt Dokter Wraf om uw medewerking vooraf de vragen in het aanmeldingsformulier in te vullen. Indien uw huisdier  al eerder op een vaccinatie met verschijnselen zoals bijvoorbeeld koorts heeft gereageerd is het verstandig dat u dat met de dierenarts van Dokter Wraf vooraf gaande aan de vaccinatie bespreekt. De dierenarts van Dokter Wraf zal deze gegevens mede in zijn beoordeling voor het vaccinatieplan verwerken. Hij zal uiteindelijk beslissen of het dier  voldoende gezond is en welke vaccinatie gegeven mag worden.

Zoönosen

Sommige ziekteverwekkers zijn overdraagbaar van dier op de mens. Deze noemt men zoonosen. De meeste zoonosen zijn vrij onschadelijk. Maar er zijn ook zoonosen die heel gevaarlijk zijn voor de mens. Eenmaal geinfecteerd met een dergelijke zoonose  kan het verloop zeer ernstig zijn.Het meest bekende voorbeeld is de Rabiesinfectie (hondsdolheid). Deze komt in Nederland nauwelijks meer voor. Toch kunnen er elke dag nieuwe gevallen opduiken. Veelal zijn hiervoor illegaal geimporteerde huisdieren verantwoordelijk. De wetgevers (Nederland en EU) hebben hiervoor harde regels opgesteld.

Onder andere moeten zowel het verdachte dier en alle kontaktdieren worden gedood. Hiervoor wordt een uitzondering gemaakt als het dier bewijsbaar tegen Rabies is gevaccineerd. In de EU gaat men regels opstellen om deze gevaarlijke ziekte uit te roeien en de import naar andere landen te voorkomen. Om deze reden is het streng verboden dieren naar een ander land (bijvoorbeeld Belgie, Luxemburg of Duitsland) mee te nemen, tenzij een vaccinatie-bewijs van het dier kan worden overlegd. (Blauwe EU-entboekje) Een bescherming tegen Rabies is dus om meerdere redenen zinvol.

Hoe kunt u bewijzen of het dier is gevaccineerd tegen onder andere rabies?

Het dier moet bij de vaccinatie voorzien zijn van een chip en de vaccinatie moet door de dierenarts in het Blauwe EU- entboekje worden gedocumenteerd. Belangrijk is ook dat tussen de datum van vaccinatie en de aanvang van de reis naar het buitenland minimaal 3 weken liggen. Bepaalde landen hebben nog strengere eisen. Laat u daarom tijdig informeren als u een reis met uw huisdier naar het buitenland overweegt.

Hoe vindt een vaccinatie in de praktijk plaats?

U heeft zich aangemeld, de papieren zijn klaar en de dierenarts van Dokter Wraf is tot de beslissing gekomen dat het dier gevaccineerd mag worden.
Dan zal de dierenarts uw huisdier vaccineren. Nomaliter gebeurt dat door een onderhuidse injectie. Hierdoor wordt onder de huid een ent-depot geplaatst. Dit depot zorgt ervoor dat het immuunsysteem van uw huisdier  gedurende lange tijd de gelegenheid krijgt  de belangrijke informatie over de ziekteverwekkers “uit te lezen” en een strategie ter verdediging te ontwikkelen. Het ent-depot bevat stoffen die de aanmaak van antilichamen gedurende een langere tijd gaan produceren. Hiervoor moet dit ent-depot ook over die tijd aanwezig blijven. Het gevolg is dat soms op de plaats van de vaccinatie een onderhuidse bultje ontstaat wat  een tijdje voor uw huisdier gevoelig kan zijn. Dit bultje verdwijnt  meestal binnen 2 á 3 weken. Houdt u daar rekening mee.

Waarmee moet ik verder rekening houden na een vaccinatie?

Zoals hierboven al aangegeven kan de ent-plek in de eerste dagen na de vaccinatie gevoelig voor uw huisdier kunnen zijn. Houdt u ook rekening met  o.a. op afweerreacties.  Een enting is voor het lichaam te vergelijken met een infectie (bijvoorbeeld griep bij de mens). Het is dus verstandig enkele dagen niet te veel lichamelijke inspanning van uw huisdier te vragen. Het lichaam is immers een tijdje met de enting bezig. In de meeste gevallen zijn er bij de huidige entstoffen weinig reacties te verwachten die het welzijn van uw huisdier beïnvloeden. En, indien er reacties optreden zijn die bijna altijd licht van aard.

De reacties op de entingen zijn niet altijd tot in detail te voorspellen. Elk dier is een individu met zijn eigen immuunsysteem. Uw huisdier kan dan ook  enkele dagen lichte tekenen van spierpijn, misselijkheid, gewrichtspijn vertonen. Deze symptomen verdwijnen zonder behandeling.

Meer info over het vaccineren van uw: